Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Misiones completadas
11 KREUL Reino Shinsoo 86
12 Mariena Reino Jinno 86
13 BeanerGuy Reino Shinsoo 86
14 xDetonadoR Reino Shinsoo 85
15 Sohan Reino Jinno 85
16 Scenik Reino Jinno 85
17 xDaVinci Reino Shinsoo 85
18 afo Reino Jinno 84
19 AiorA Reino Jinno 84
20 tatuu Reino Chunjo 84
Update: 17/01/2019 07:21:37