Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Misiones completadas
1 StepGamer Reino Jinno 82
2 Bfndr Reino Chunjo 82
3 llProdigyll Reino Jinno 81
4 migueliyo Reino Jinno 80
5 Zaria Reino Shinsoo 80
6 KREUL Reino Shinsoo 80
7 SupSonicGirl Reino Chunjo 78
8 IzziDaniel Reino Chunjo 78
9 Sohan Reino Jinno 78
10 lTheBigBossl Reino Jinno 78
Update: 19/09/2018 18:35:13