Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Misiones completadas
1 Eluuryl Reino Jinno 96
2 llProdigyll Reino Jinno 92
3 Contundente Reino Jinno 91
4 SupSonicGirl Reino Chunjo 90
5 migueliyo Reino Jinno 90
6 Bfndr Reino Chunjo 89
7 MiiA Reino Shinsoo 89
8 StepGamer Reino Jinno 88
9 ChiraRossei Reino Chunjo 87
10 Zaria Reino Shinsoo 86
Update: 17/01/2019 07:21:37