Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Misiones completadas
1 Eluuryl Reino Jinno 88
2 llProdigyll Reino Jinno 84
3 SupSonicGirl Reino Chunjo 84
4 Bfndr Reino Chunjo 84
5 StepGamer Reino Jinno 83
6 Contundente Reino Jinno 83
7 migueliyo Reino Jinno 82
8 ChiraRossei Reino Chunjo 82
9 Zaria Reino Shinsoo 80
10 KREUL Reino Shinsoo 80
Update: 13/11/2018 18:27:16