Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Misiones completadas
1 llProdigyll Reino Jinno 77
2 Adri1711 Reino Jinno 75
3 KREUL Reino Shinsoo 74
4 Zaria Reino Shinsoo 74
5 StepGamer Reino Jinno 74
6 lTheBigBossl Reino Jinno 74
7 DestructioN Reino Shinsoo 72
8 AssasinCrew Reino Jinno 72
9 Leonita Reino Chunjo 72
10 Contundente Reino Jinno 72
Update: 22/07/2018 19:55:04