Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 Amberage Reino Jinno 120 624999999
2 AntoKity Reino Jinno 120 624999999
3 Tornex Reino Shinsoo 120 624999999
4 Fermion Reino Chunjo 120 624999999
5 forbator Reino Shinsoo 120 624999999
6 xXxguerrixXx Reino Shinsoo 120 624999999
7 lAlmirantel Reino Chunjo 120 624999999
8 xxxkenyxxx Reino Shinsoo 120 624999999
9 smaldinho Reino Shinsoo 120 624999999
10 vashanares Reino Jinno 120 624999999
Update: 16/12/2017 23:35:40