Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 TTHHOORR Reino Jinno 120 624999999
2 MartaGimene Reino Jinno 120 624999999
3 IkkIKuR0gaNe Reino Chunjo 120 624999999
4 CHANCLO Reino Jinno 120 624999999
5 Fermion Reino Chunjo 120 624999999
6 CCayeiro Reino Shinsoo 120 624999999
7 xAtheneryx Reino Shinsoo 120 624999999
8 Escarlas Reino Shinsoo 120 624999999
9 Palomalibre Reino Shinsoo 120 624999999
10 rosses Reino Shinsoo 120 624999999
Update: 26/06/2019 00:28:54