Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 Aberfourth Reino Shinsoo 120 624999999
2 Tornex Reino Shinsoo 120 624999999
3 Fermion Reino Chunjo 120 624999999
4 lDyangel Reino Shinsoo 120 624999999
5 xXxguerrixXx Reino Shinsoo 120 624999999
6 lAlmirantel Reino Jinno 120 624999999
7 vashanares Reino Jinno 120 624999999
8 forbator Reino Shinsoo 120 624999997
9 smaldinho Reino Shinsoo 120 624999997
10 Azucrin Reino Shinsoo 120 624999889
Update: 20/10/2017 10:07:24