Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 Dinastico Reino Shinsoo 120 624999999
2 lAlmirantel Reino Shinsoo 120 624999999
3 Azucrin Reino Shinsoo 120 624999995
4 Aberfourth Reino Shinsoo 120 624999977
5 lDyangel Reino Shinsoo 120 624999769
6 smaldinho Reino Shinsoo 120 624937054
7 laplikiti00 Reino Jinno 120 624785648
8 IMTQ Reino Jinno 120 623847452
9 AntoKity Reino Jinno 120 621149396
10 EvEx Reino Shinsoo 120 603454340
Update: 24/03/2017 03:51:27