Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 Aberfourth Reino Shinsoo 120 624999999
2 lAlmirantel Reino Shinsoo 120 624999996
3 Dinastico Reino Shinsoo 120 624999995
4 AntoKity Reino Jinno 120 624999868
5 smaldinho Reino Shinsoo 120 624979986
6 Azucrin Reino Shinsoo 120 624719715
7 lDyangel Reino Shinsoo 120 624199999
8 Tornex Reino Shinsoo 120 622581641
9 MagoHay Reino Shinsoo 120 622301690
10 laplikiti00 Reino Jinno 120 618847817
Update: 28/04/2017 18:09:44