Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 CHANCLO Reino Jinno 120 624999999
2 Fermion Reino Chunjo 120 624999999
3 AntoKity Reino Jinno 120 624999999
4 TheLarenga Reino Jinno 120 624999999
5 Palomalibre Reino Shinsoo 120 624999999
6 KARICYA Reino Jinno 120 624999999
7 XxjhesusDjxX Reino Shinsoo 120 624999999
8 isica Reino Jinno 120 624999999
9 MISTHY Reino Shinsoo 120 624999999
10 XxforekxX Reino Shinsoo 120 624999999
Update: 13/11/2018 18:27:16