Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 lAlmirantel Reino Shinsoo 120 624999982
2 AntoKity Reino Jinno 120 624999976
3 IMTQ Reino Jinno 120 624999947
4 laplikiti00 Reino Jinno 120 624381359
5 OxBELCEBUxO Reino Shinsoo 120 624236445
6 smaldinho Reino Shinsoo 120 624233576
7 Dinastico Reino Chunjo 120 623944594
8 Azucrin Reino Shinsoo 120 622223313
9 Tornex Reino Shinsoo 120 620877677
10 EvEx Reino Shinsoo 120 613580719
Update: 23/01/2017 03:49:00