Metin2 - ClasificaciónRango Nombre del personaje Reino Nivel EXP
1 IkkIKuR0gaNe Reino Chunjo 120 624999999
2 HijoDeTimmys Reino Chunjo 120 624999999
3 lMave Reino Shinsoo 120 624999999
4 CCayeiro Reino Shinsoo 120 624999999
5 Daphnes Reino Shinsoo 120 624999999
6 NESTROYERSK Reino Shinsoo 120 624999999
7 AntoKity Reino Jinno 120 624999999
8 BlackStrange Reino Shinsoo 120 624999999
9 Palomalibre Reino Shinsoo 120 624999999
10 Alcaaponees Reino Jinno 120 624999999
Update: 21/09/2019 15:53:08