Metin2 - ClasificaciónRango Gremio Líder del gremio Reino Nivel Puntos
1 Warlord Trosud0 Reino Chunjo 20 68798
2 PaniPoniDash xMissx Reino Shinsoo 20 65858
3 TheUltimates Calixxo Reino Shinsoo 20 65208
4 DamneSoulS XXsamaraXX Reino Shinsoo 17 43416
5 MagiaPura Veneris Reino Shinsoo 20 42897
6 SINALMA XEorirnX Reino Jinno 20 41318
7 xLuisfx Librospaelfu Reino Chunjo 19 38523
8 EkipoOcelote 0Abril0 Reino Shinsoo 19 38437
9 WeedSmokers soila Reino Shinsoo 19 37230
10 Eureka LadyPucca Reino Shinsoo 20 37071
Update: 13/11/2018 18:27:16