Metin2 - ClasificaciónRango Gremio Líder del gremio Reino Nivel Puntos
1 Warlord 4k3s Reino Chunjo 20 68798
2 PaniPoniDash xMissx Reino Shinsoo 20 65858
3 TheUltimates MIHARI Reino Shinsoo 20 65208
4 DamneSoulS XXsamaraXX Reino Shinsoo 17 43416
5 MagiaPura Veneris Reino Shinsoo 20 42897
6 SINALMA XEorirnX Reino Jinno 20 41318
7 EkipoOcelote 0Abril0 Reino Shinsoo 18 39850
8 ExiLiaDoS ChikiBabay Reino Shinsoo 20 39361
9 xLuisfx SHOPXLUISFX5 Reino Chunjo 19 38523
10 WeedSmokers BuffLiNe Reino Shinsoo 19 37230
Update: 21/08/2017 08:06:42