Metin2 - ClasificaciónRango Gremio Líder del gremio Reino Nivel Puntos
1 Warlord 4k3s Reino Chunjo 20 68798
2 PaniPoniDash xMissx Reino Shinsoo 20 65858
3 TheUltimates Calixxo Reino Shinsoo 20 65208
4 DamneSoulS XXsamaraXX Reino Shinsoo 17 43416
5 MagiaPura Veneris Reino Shinsoo 20 42897
6 SINALMA XEorirnX Reino Jinno 20 41318
7 DisidenteS Fasio Reino Shinsoo 19 40878
8 xLuisfx Librospaelfu Reino Chunjo 20 40523
9 EkipoOcelote 0Abril0 Reino Shinsoo 19 38437
10 WeedSmokers soila Reino Shinsoo 19 37230
Update: 17/01/2019 07:21:37