Metin2 - ClasificaciónRango Gremio Líder del gremio Reino Nivel Puntos
11 Eureka LadyPucca Reino Shinsoo 20 37071
12 Saiyans almonte01 Reino Jinno 20 35868
13 MasterKiller racismo Reino Shinsoo 20 35766
14 ElegidoS NenaTotalxP Reino Shinsoo 20 34196
15 Intokbles Chikane Reino Shinsoo 18 33648
16 OcliDocliDu Menkoy Reino Shinsoo 15 31326
17 SweetHome Rapidita96 Reino Shinsoo 20 30334
18 Dragon4Ever TrytonMalo Reino Jinno 19 30031
19 MidNightGirl XReyDelSolX Reino Shinsoo 19 29898
20 LAALDEA Zhongo Reino Shinsoo 20 28440
Update: 22/08/2019 23:09:23